Pravidla soutěže

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Pořadatel: Sběrné suroviny UH, s.r.o.
IČO: 225 99 895
Průmyslová 1147
686 01 Uherské Hradiště
Zlínský kraj

O SOUTĚŽI
Ekosoutěž je ekologickou soutěží, která má za účel zvýšit povědomí o třídění odpadu mezi dětmi. Naší snahou je přiblížit problematiku recyklace a separace odpadů těm nejmladším a pomoct jim tak vytvořit základní ekologické návyky, které budou později prospěšné celé společnosti. Soutěž, která má smysl.

TERMÍNY
Začátek soutěže (sběru): 1. 9. 2023
Konec soutěže (sběru): 28. 6. 2024
Vyhodnocení soutěže: září 2024

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Soutěž je určena pro všechny mateřské a základní školy ve Zlínském kraji. Nejsou rozděleny kategorie mateřských a základních škol (pokud jsou spojeny, soutěží jako jeden celek). Do soutěže je možné se přihlásit kdykoliv v průběhu soutěže.
Každá škola se může do aktuálně probíhající soutěže přihlásit právě jednou.

PŘIHLÁŠKA
Aby se mohla škola do soutěže zapojit, musí vyplnit přihlášku, která je dostupná zde na webových stránkách www.ekosoutez.cz. Vyplněním přihlášky přihlašovatel souhlasí s následným zpracováním údajů, které budou použity pro potřeby soutěže a na následné vyhlášení a zveřejnění na internetu. Přihlášku můžete vyplnit buďto elektronicky a nebo stažením PDF. Vyplněnou a podepsanou přihlášku v PDF je povinen přihlašovatel zaslat elektronicky na emailovou adresu ekosoutez@sbernesurovinyuh.cz (podpisem přihlášky je rovněž srozuměn, že údaje uvedené v přihlášce bude přihlašovatel posílat nezabezpečenou formou – emailem).
Přihlášení do soutěže budete až ve chvíli, kdy Vám z emailové adresy, na kterou přihlášku posíláte, dojde odpověď o zařazení do soutěže.

ODMĚNY
Odměněni budete dvojím způsobem, první je odměna za dovezený sběr a druhá odměna je na základě výhry v soutěži, která se bude vyhlašovat až po ukončení soutěže.

Výkupní cena se může v průběhu soutěže měnit v závislosti na situaci na trhu.
Celková částka za odevzdaný sběr bude vyúčtována nejpozději ke konci měsíce provedeného svozu a na konci soutěže v následujících variantách:

• Příjemce je obec (v případě spolupráce na školním sběru)
• Příjemce je škola (SRPŠ,…) IČ
o Na základě příjemky škola vystaví fakturu a platba proběhne na bankovní účet, která škola zadá
o Na základě příjemky proběhne výplata v hotovosti na provozně ve všední v pracovní době
• Příjemce je fyzická osoba (zaměstnanec školy, rodič, člen SRPŠ) – v hotovosti na pokladně během pracovní doby
Upozorňujeme, že kovy se vyúčtovávají na jméno a posílají bezhotovostně.

ODMĚNA PRO VÝHERCE NA KONCI SOUTĚŽE
Dále jsou odměny, které se budou vyhlašovat na konci soutěže při akci slavnostního vyhlášení.
Soutěž sběru papíru ve dvou kategoriích:

Sběr papíru za celou školu
o 1. místo 3 000 Kč
o 2. místo 2 000 Kč
o 3. místo 1 000 Kč

Sběr papíru v průměru na jednoho žáka
o 1. místo  1 500 Kč
o 2. místo 1 000 Kč
o 3. místo    500 Kč

DALŠÍ INFORMACE
Pořadatel si vyhrazuje kdykoliv změnit podmínky a pravidla Ekosoutěže.

Pravidla soutěže ke stažení v PDF.

Web by 💚 FOOE
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram